RODO- ochrona danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
FHU EKO UTIL PIOTR
ul. Zadębie 54
20-231 Lublin.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
w Gminach oraz w ramach świadczonych usług.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie może skutkować nie zawarciem umowy.

RODO