Super Szambex (Bio-Sol)

Super Szambex jest mikrobiologicznym preparatem przyśpieszającym utylizację ścieków w szambach i oczyszczalniach przydomowych. Jego działanie polega na zmniejszeniu uciążliwości zapachów oraz poprawie prametrów CHZT i BZT5, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości osadów dennych.

Super Szambex czyści i konserwuje systemy kanalizacyjne, a przy nieszczelnościach zapobiega skażeniu wód gruntowych. Gwarancją prawidłowego działania preparatu jest systematyczne stosowanie zgodnie z instrukcją oraz nieużywanie ostrych środków dezynfekcyjnych.

Opakowanie 480g wystarcza na 3 m-ce w przypadku inicjacji procesu, natomiast w przypadku kontynuacji na 6 miesięcy. Produkt posiada atest P.Z.H. nr HK/III-6/664/92 oraz pozytywną opinię Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Okres ważności 24 miesiące

 

Bio-Clean

Bio-Clean jest naturalnym preparatem mikrobiologicznym przystosowanym do likwidacji przykrych zapachów wydobywających się z szamb, latryn, toalet i pionów kuchennych. W jego skład wchodzą starannie dobrane niepatogenne biokultury i środki zapachowe.

Bio-Clean działa również udrażniająco poprzez utylizację odpadów nagromadzonych w kanalizacji.

Bio-Clean nie powoduje korozji ; jest nietoksyczny.

Opakowanie 500 ml, 1L, 1,5 L

 

 

 

Bio-Aqua

Bio-Aqua to mikrobiologiczny preparat do naturalnego oczyszczania wody w przydomowych occzkach wodnych. Działanie preparatu polega na usuwaniu z wody nadmiaru związków azotowych , co prowadzi do zwiększenia ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie.

Bio-Aqua jest środkiem bezpiecznym dla ludzi, ryb i roślin. Prawidłowe stosowanie zapobiega zielenieniu wody, zmniejszeniu ilości alg oraz gromadzeniu się odchodów rybich. Wszelkie wodotryski i kaskady powodują intensyfikację pracy preparatu, zwiększając przezroczystość wody w zbiorniku.

Zalecane stosowanie : Dawka inicjalna - około 100ml na 1m3 wody;